Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

 

Prohlášení o spolupráci při záchraně historických železničních vozidel ve čtvrtek 8. 2. 2018 ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží podepsali Martin Vavrečka, předseda Správní rady NOK, a Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah. Zmíněný slavnostní okamžik orámoval jubilejní padesáté společné zasedání Správní a Dozorčí rady Nadace Okřídlené kolo. „Rád bych vás přivítal v krásném prostředí vládního salonku, který je důstojným místem pro tento slavnostní akt, a zároveň i symbolickým mezníkem čtrnáct let dlouhé společné spolupráce,“ řekl v úvodu ředitel NOK Zdeněk Vysloužil.
„Úhly pohledu na tento dokument mohou být různé, může to být nicneříkající prohlášení, ale dle mého názoru, a myslím si, že se mnou snad budou souhlasit i moji kolegové z Nadace, je to prohlášení o důvěře s vírou, aby vzájemná spolupráce byla plodná a oboustranně prospěšná,“ dodal předseda Správní rady Nadace Okřídlené kolo Martin Vavrečka. „Máme již podepsané memorandum se SŽDC a byl bych rád, kdyby podobně se rozvíjela i spolupráce s Českými dráhami. Věřím, že je před námi spousta úspěšných projektů, pod které se rádi všichni podepíšeme.“

 

NOK a ČD chtějí společného cíle dosáhnout především vzájemnou výměnou informací, vytvářením podmínek pro naplňování právních nástrojů, koordinací při zapojování expertů do expertních procesů, koordinací stanovisek v legislativním procesu, výměnou znalostí a zkušeností z činnosti obou signatářů při pořádání odborných konferencí, vzájemnou podporou při komunikaci v oblastech spolupráce s osobami, které nejsou signatáři prohlášení, a dále odbornými diskusemi na společných zasedáních, při tvorbě koncepčních a společných dokumentů, součinností při tvorbě nových modelů financování projektů Nadace včetně financování z fondů EU, a vzájemnou podporou aktivit, jako jsou odborné kulaté stoly, semináře a konference.
Nadace Okřídlené kolo a ČD, a. s., akcentují vzájemnou spolupráci zejména v oblasti marketingu, reklamní činnosti a prezentace činností obou subjektů, především pak v oblasti záchrany historických železničních vozidel. „Naše komunikace musí být intenzivní, musíme se jí trošku více věnovat. Věřím tomu, že do budoucna to bude lepší,“ uzavřel Martin Vavrečka.

 

Zdroj: www.osz.org