Pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes nastal Den D, od kterého začala oficiálně používat nové logo. V rámci inovované firemní identity se nejpozději do pěti let změní celá vizuální stránka komunikace státní organizace. Ta se bude navíc prezentovat veřejnosti pod heslem (claimem). Bude znít: SŽDC. Dobrá správa.

„SŽDC je významná a sebevědomá státní organizace, v níž hraje důležitou roli lidský element tvořený tisícovkami zaměstnanců. Tuto skutečnost zosobňuje i logo, které právě začínáme používat. Je součástí zcela nové vizuální identity, kterou se budeme prezentovat široké veřejnosti. Oslovovat ji budeme i novým heslem, či jak se dnes moderně říká – claimem. Ten umožňuje pozitivně obsáhnout poslání naší organizace prostřednictvím jednoduché a zapamatovatelné slovní hříčky. SŽDC je prostě dobrá správa české železnice,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

O nové vizuální identitě rozhodla Správní rada SŽDC v dubnu 2016. Následně došlo k vyhlášení výběrového řízení na zpracování nejen nového loga, ale také celého vizuálního stylu. V konkurenci renomovaných designových společností zvítězilo studio Marvil. Nové logo bylo v červnu 2017 přihlášeno k Úřadu pro průmyslové vlastnictví jako ochranná známka. O několik měsíců později byla podána námitka proti jeho zapsání, která byla vypořádána vloni v listopadu. Celý proces vyvrcholil 27. prosince 2018, kdy bylo nové logo zapsáno jako ochranná známka SŽDC. Koncept loga vychází ze symbolu Ž, který byl zvolen jako zkratka pro slovo Železnice. Nejlépe shrnuje jinak dlouhý a pro širší veřejnost obtížně zapamatovatelný název státní organizace. Centrum výzkumu klasického umění Oxfordské univerzity vybralo prostřednictvím Design Musea v Londýně logo SŽDC a její nový vizuální styl mezi 80 nejlepších projektů světa. Proces implementace nového loga potrvá pět let a byl rozdělen do tří fází. Nejprve se objevilo na jízdních řádech, obchodních tiskovinách a reklamních předmětech SŽDC. Následovat bude zveřejnění elektronických šablon obchodních tiskovin včetně například vizitek. Nakonec přijde na řadu označení provozních a veřejných budov SŽDC, dále její nové webové stránky, uniformy pro zaměstnance a také kolejová vozidla ve správě státní organizace.