V historických prostorách Zeleného salonku Senátu Parlamentu ČR se ve čtvrtek 16. 5. 2019 konala 54. volební Správní a Dozorčí rada Nadace Okřídlené kolo (NOK). V salonku, kterým procházely dějiny, proběhlo zároveň setkání nově zvoleného vedení Nadace Okřídlené kolo (Winged Wheel Foundation), která letos slaví 15. výročí svého založení, se senátorem Mgr. Miroslavem Adámkem, který nad celým dnem NOK v Senátu převzal záštitu.

„Nadace Okřídlené kolo má nezastupitelnou úlohu v zachování kulturního dědictví na české železnici. Jsem moc rád, že jsem mohl být střípkem její historie a těším se na budoucí období, ve kterém spatřuji velké výzvy. Rád pomohu například v legislativní oblasti s ohledem na zakotvení financování naší železniční historie,“ uvedl Miroslav Adámek. Za vedení NOK Miroslavu Adámkovi poděkoval ředitel Nadace Okřídlené kolo Zdeněk Vysloužil.

Ve volbách byl předsedou Správní rady Nadace Okřídlené kolo i pro další tříleté období zvolen Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Senátor Miroslav Adámek na závěr popřál předsedovi NOK Martinu Vavrečkovi a všem nově zvoleným členům Správní a Dozorčí rady Nadace Okřídlené kolo hodně úspěchů v jejich další činnosti zaměřené především na zachování historického dědictví naších železnic.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy NOK