Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) poskytuje odborné služby a komplexní řešení v oblasti testování, certifikace a autorizace železničních vozidel a infrastruktury. Široké spektrum služeb v oblasti certifikace zahrnuje posuzování shody s požadavky na interoperabilitu, nezávislé posouzení bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a inspekci.

VUZ provozuje unikátní „Zkušební centrum VUZ Velim“, které je tvořeno dvěma železničními zkušebními okruhy o délce 13,272 km a 3,951 km. Pro napájení zkoušených vozidel lze použít všech pět standardních evropských napájecích systémů. Součástí zkušebního centra jsou také plně vybavené haly pro přípravu zkoušek a dynamický zkušební stav pro testování komponent.

VUZ působí jako oznámený subjekt, NoBo, subjekt pro posuzování bezpečnosti AsBo a určený subjekt DeBo ve všech strukturálních subsystémech - infrastruktura, energie, traťové řízení a zabezpečení, palubní řízení a zabezpečení a kolejová vozidla.

  • Oprávnění:
  • Autorizovaná osoba č. AO 258
  • Oznámený subjekt č. 1714
  • Inspekční orgán akreditovaný ČIA č. 4056
  • Certifikační orgán pro výrobky akreditovaný ČIA č. 3149
  • Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1462