Po téměř sedmi letech se v pondělí 7. června zpět do Krnova vrátila parní lokomotiva, kterou České dráhy v roce 2014 sejmuly z podstavce vedle hlavního nádraží a převezly do areálu Klubu historie kolejové dopravy z Kněževsi na Rakovnicku. O návrat lokomotivy usilovalo město od roku 2019. Lokomotiva bude opravena do vystavovateného stavu a vrácena na pomník.

„K převozu parní lokomotivy BS200 do Krnova, kde bude ze strany Českých drah provedeno její bezplatné předání městu Krnovu, došlo na základě žádosti města Krnova, které prokázalo její vlastnictví,“ uvedl ředitel Centra historických vozidel ČD Marek Plochý.

Lokomotiva, označena jako 200003, byla vyrobena v pražské lokomotivce ČKD v roce 1955, šlo o tovární typ 1435 BS200. Sloužila v ostravských Chemických závodech a po vyřazení v roce 1972 byla tehdejšími Československými drahami věnována při příležitosti Dne železničářů městu Krnovu. Lokomotivní pomník se pak na více než čtyřicet let stal symbolem krnovské železniční stanice.

V devadesátých letech minulého století ale začala postupná devastace lokomotivy sběrači kovů, v okolí se scházeli nepřizpůsobiví občané a město Krnov v roce 2014 požádalo České dráhy, jakožto vlastníka pozemku, aby zjednaly pořádek v okolí pomníku. Státní podnik úklid pojal po svém a k překvapení tehdejšího vedení města i Krnovanů nedošlo k pouhému zkulturnění prostranství. Lokomotivu, která byla ve velmi špatném stavu, železničáři demontovali a převezli do Depa historických vozidel v Lužné na Rakovnicku, odkud později putovala do základny Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi, kde měla být vystavena v kolekci sbírky vozidel a čekat na kompletní obnovu. „V roce 2019 ale projevilo město Krnov zájem o její navrácení. Po jednání s vedením Českých drah a prokázání vlastnictví lokomotivy bylo dohodnuto, že se lokomotiva převeze zpět do Krnova,“ upřesnil Marek Plochý.

Po převzetí lokomotivy do majetku města bude v Krnovských opravnách a strojírnách opravena do vystavovateného stavu a v roce 2022 by se měla vrátit na pomník v železniční stanici Krnov v rámci oslav 150 let železnice na Krnovsku. „Celou akci podpoří partner ČD nostalgie Nadace okřídlené kolo finančním příspěvkem ve výši 60 000 korun,“ uzavřel Marek Plochý. Zbytek nákladů, jejichž výše bude známa po prohlídce lokomotivy odborníky, ponese město Krnov.

Dita Círová pro Krnovské listy