Institut pro památky a kulturu, o. p. s., vyhlásil v úterý 14. 9. 2021, v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze, výsledky soutěže veřejných sbírek na historické památky - MÁME VYBRÁNO.

Nadace Okřídlené kolo (NOK) zaujala redakci především prezentací své činnosti a realizovaných projektů na webových stránkách Nadace, respektive prezentací veřejného sbírkového účtu NOK společně s ČD, a. s., v případě záměru renovace parní lokomotivy „Albatros“.

V konkurenci historických objektů ze všech regionů celé ČR, na jejichž obnovu byla, nebo je vyhlášena veřejná sbírka, byla právě jejich prezentace veřejné sbírky vybrána a získala významné ocenění. Redakce PROpamátky hodnotí nejen úroveň prezentace sbírek, ale i tištěné formy letáků, jejich nápaditost, nebo schopnost zaujmout neotřelým, ale zároveň vkusným způsobem.

Za NOK ocenění z rukou Jitky Skořepové, šéfredaktorky PROpamátky, a Tomáše Řepy z Národního památkového ústavu, převzal Ing. Petr Tauber, místopředseda Správní rady NOK: „Za NOK děkujeme za pozvání. Pro nás je velkou ctí dostat pozvání od týmu, který hodnotí památky. Zabýváme se českou železnicí s historií i jejím zachováním pro budoucí generace, a to nejen železničních kolejových vozidel, ale i objektů infrastruktury. Naším cílem je představit historii nejen současné generaci, ale i těm budoucím, a to nejenom ve vizuální formě, ale i v té provozní, aby se jimi mohly svézt a aby jim přinášela radost. To je naše krédo: Za zachování našeho kulturního dědictví na české železnici pro současnost i budoucnost,“ uvedl Petr Tauber ve svém projevu a závěrem poznamenal: „NOK má více než sedmnáctiletou tradici své činnosti a těch projektů, které jsme takto finančně či nefinančně podpořili, je už bezpočet. Zmíněná sbírka byla zahájena v srpnu tohoto roku na parní lokomotivu Albatros, a to ve spolupráci s dalšími partnery, jako jsou ČD a SŽ. Rád bych také všem dárcům i partnerům touto cestou poděkoval za příspěvky i podporu do této chvíle.“

Michael Mareš (www.osz.org)