V Krnově dne 1.10.2022 proběhla akce u příležitosti oslav 150. let železnice v Krnově společně se slavnostním aktem odhalení exponátu parní mašinky BS 200, která je tímto po letech zpět v Krnově!

Celý záměr všech partnerů s ČD, a. s, Národním dopravcem pro navrácení parní "mašinky" BS 200 zpět do Krnova finančně podpořila i Nadace Okřídlení Kolo. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a to jak v případě samotného slavnostního odhalení exponátu parní "mašinky" BS 200 tak v případě připraveného bohatého programu pro celý den oslav 150. let výročí železnice v Krnově.

Za představitele Nadace Okřídlené Kolo se akce osobně zúčastnil i předseda SR NOK pan Martin Vavrečka.

Další zajímavosti o krnovské BS 200 najdete v tomto článku magazínu Blesk.